INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE


  V PŘÍPADE, ŽE MÁTE ZÁJEM SE MARKETU ÚČASTNIT, KONTAKTUJTE NÁS - info@zlin-design.cz

 
 REGISTRACE PRO VYSTAVOVATELE NA ŽÁDOST VYSTAVUJÍCÍCH PRODLOUŽENY O DVA TÝDNY DO 16.10.2023.
 INFORMACE O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ U REGISTRACÍ ZASLANÝCH PO 1.10. BUDOU ODESLÁNY DO 23.10.2023.
  SMLOUVY A FAKTURY BUDOU VYSTAVOVATELŮM ZASLÁNY  25.10.2023.

  ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE NÍŽE:

►  STANDARDNÍ VZOR SMLOUVY PRO VYSTAVOVATELE
►  ROZLOŽENÍ STÁNKŮ PŘI MARKETU ZDE KE STAŽENÍ

 
  POZOR!!! ZMĚNA MÍSTA - Z DŮVODU DŘÍVĚJŠÍ REKONSTRUKCE 61. BUDOVY BUDE ZLÍN DESIGN MARKET PROBÍHAT NA ZLÍNSKÉM ZÁMKU.
 

 
  JAKÉ TVŮRCE RÁDI PŘIVÍTÁME?
Rádi bychom na Zlín Design Marketu představili originální, lokální i udržitelnou tvorbu.  Při výběru zohledňujeme použité materiály, původní originální autorský koncept, ale i prezentaci značky. Účast na Zlín Design Marketu se nedá nárokovat, je omezena počtěm dostupných míst.
Designéři a tvůrci věnující se:
- oblečení
- módní doplňky
- přírodní kosmetika
- autorský design nábytku a doplňků do bytu
- doplňky pro zvířata
- výrobky z papíru
- vydavatele a nakladatele s autorskou tvorbou
- hračky a hry pro děti a dospělé
- stánky s jídlem, pitím, foodtrucky
- pěstitele a prodejce rostlin
- design obchody zastupující lokální autorskou tvorbu z výše uvedených kategorií
 
 JAKÉ PRODUKTY SE NEHODÍ NA ZLÍN DESIGN MARKET?
Produkty vyrobené z prefabrikátů, produkty bez vlastního autorského vkladu, produkty vyráběné třetí stranou, produkty vyrobeny třetí stranou a použity k dotvoření produktu (např. reklamní produkty,..)
 
  KDY
SO 25. 11. otevřeno: 10-18:00 hod.
NE 26. 11. otevřeno: 10-16:00 hod.
 
 KDE
Zlín Design Market bude probíhat na zlínském zámku. Adresa: Soudní 1, Zlín, 76001.
Z důvodu zahájení dřívějšího termínu kompletní rekonstrukce 61. budovy bude Zlín Design Market přesunut na zlínský zámek.
 


 
 REGISTRACE NA MÍSTĚ
25. 11. od 7:30 hod. do 9:30 hod. se na Vás budeme těšit – zaregistrujete se a budete nasměrováni na své místo. Nejpozději do 09:45 musí být stánek připravený k prezentaci.
 
Vystavovatelé v 2. nadzemním patře – vstup pro Vás bude za pultem registrace po Bauerově schodiště do patra.
Je zde i nákladní výtah, který je možno využít pro odvoz věcí (omezené rozměry a rychlost výtahu). Systém výtahu vysvětlí koordinátoři na místě. Výtah není určen pro přepravu lídí, ale je pouze nákladní! Prodejce se zavazuje dostavit se a převzít plochu nejpozději do 9:30 hodin v den zahájení Zlín Design Marketu (nedohodnou-li se s Pořadatelem jinak). V opačném případě si Pořadatel vyhrazuje právo disponovat s neobsazeným prostorem dle vlastního uvážení, bez nároku na odškodné či jinou kompenzaci Prodávajícímu.

 
 UVNITŘ BUDOVY
Pro vystavovatele budeme využívat: 2. nadzemní patro zlínského zámku. Prostory jsou vytápěny. Prodejní místo nemusí mít přesný tvar např. 2x2m, může být více podelný, v závislosti na typu prostoru. Štendry, převlékací kabinky a zrcadla musíte řešit v rámci svého prodejního místa a ve vlastní režii. Pokud potřebujete ke stánku přívod elektřiny (pro platební terminál nebo lampičky), sebou je potřeba si vzít prodlužku.
Bannery s Vaší prezentací musí být součástí prodejního prostoru. Na stěny v interiéru zlínského zámku nesmíte nic lepit ani do nich nic zatloukat. Vaše vlastní vybavení nebo prezentační materiály nesmí poškodit prostory zlínského zámku, konkrétně půjčené stolky, židle, podlahu a stěny. Místo a vybavení předejte na konci akce v pořádku, prosím.
Na zlínském zámku není dostupná veřejná wifi síť. 
Vystavovatelé mohou mít vlastní hudbu u stánku - musí s ní však souhlasit všichni vystavující v dané místnosti.
 

PROSTORY UVNITŘ ZLÍNSKÉHO ZÁMKU V 2 NADZEMNÍM PODLAŽÍ
►  ROZLOŽENÍ STÁNKŮ PŘI MARKETU ZDE KE STAŽENÍ PŘÍJEZD PRO VYSTAVOVATELE
Příjezdová cesta pro vyložení / naložení zboží bude po hlavní silnici Gahurově, přímo k zlínskému zámku viz mapka.
Příjezd je možný pouze pro vyložení a naložení věcí. Následně je nutné přeparkovat.
Možnosti parkování: https://www.tszlin.cz/parkovani
 
 

 
NOČNÍ USKLADNĚNÍ VĚCÍ
Prostor bude neprodleně po zavírací době uzamčen. Znovu bude otevřeno pro Prodejce v neděli 26. 11. v 09:30 hod. (v tuto dobu už zde musíte být). Za vaše zboží nesete zodpovědnost jako při každé jiné akci. Pořadatel nezodpovídá za škody na majetku prodejce přes noc ani v době prodeje. Prodejce si ponechává své zboží a výstavní systémy uschované přes noc na své vlastní nebezpečí. Ponechávat cennosti a hotovosti přes noc v prostorách je zakázáno.
 
SDÍLENÍ AKCE
PROSÍM POZVĚTE SVÉ PŘÁTELE NA ZLÍN DESIGN MARKET 2023
 
Stránka pořadatele, kde uveřejňujeme všechny značky na ZDM a informace o doprovodném programu  https://www.facebook.com/zlindesignmarket/
Stránka FB události
Instagram https://www.instagram.com/zlindesignmarket/
Twitter https://twitter.com/ZD_MARKET
Děkujeme :-)
 
DOPROVODÝ PROGRAM
Doprovodný program naleznete na našem webu v sekci "Doprovodný program"

 KAVÁRNA / OBČERSTVENÍ
Občertsvení během Zlín Design Marketu zajištuje EBE CAFE.

  KDY KONČÍME?
Zlín Design Market končí 26. 11. v 16:00. Nebalte prosím zboží dříve! Nechceme, aby vznikala prázdná místa a návštěvníci si pak mysleli, že akce končí. Ani není možné opustit prodejní místo kdykoliv dříve – je potřeba si rozvrhnout zboží tak, aby byly oba dva dny plnohodnotné. Během akce si prosím zajistěte sami střídání nebo hlídání u vašeho stánku, v případě, že potřebujete na chvíli někam odběhnout - není v našich možnostech toto zajistit, zkuste se případně domluvit se stánkem vedle vás. Dřívější odchod je pod pokutou viz Smlouva.
 
Věříme, že jste si důkladně pročetli tyto informace. V případě jakýchkoli dotazů se ptejte – info@zlin-design.cz. Pokud budete mít nějaké stížnosti, připomínky nebo dotazy během akce Zlín Design Market, můžete je sdělit ihned, popř. je zaslat po ukončení akce. Vždy je ale lepší řešit vše dopředu nebo na místě.